Blog

2014. November 04.

Figyelmeztetés


  1. január 1-jétől a FővárosiKözigazgatásiésMunkaügyiBíróságújcíme 1021 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jövőben a Bíróságnakküldendőbeadványokatazújcímrekellcímezni, valamint a munkáltatót a munkavállalóvalszembenterhelőértesítésikötelezettség – úgymint a munkáltatóifelmondás – estén is  a Bíróságújcímétszíveskedjenekmegjelölni. Ennekelmulasztása a beadványokelutasításáhozvezethet, különösenjogvesztőhatáridő– úgymint a keresetlevélbenyújtása – eseténkimentésnekhelyenincs.